Chủ nhật, 20/08/17 03:26:38

Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

(ccb - 30/04/2016) -

Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2015 – 2016. Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối đã thực hiện dự án ”Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Để hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng hợp dự án trước khi trình Bộ phê duyệt, Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối xin đăng tải Dự thảo nội dung báo cáo tổng hợp và xin ý kiến góp ý của các tổ chức, các nhân quan tâm.

Toàn văn báo cáo tổng hợp downloads tại đây:

-BC TH Mía đường _ Phần 1A

-BC TH Mía đường _ Phần 1B

-BC TH Mía đường _ Phần 2

-BC TH Mía đường _ Phần 3

Mọi ý kiến góp ý cho dự thảo đề án xin gửi theo địa chỉ:

Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

Số 10 Nguyễn Công Hoan – Ba đình – Hà nội

Điện thoại: 04.37711119; fax 04 37711125

Email: nongsan.cb@mard.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng
Mục tiêu 250 triệu USD và 10.000 tỷ đồng của ngành chè
Xuất khẩu lâm sản tăng 12,7%
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng qua đạt hơn 17 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ vào châu Âu nhiều triển vọng khả quan
Nông nghiệp có thể tăng trưởng cao trong năm nay
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 ước đạt 2,8 tỷ USD

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN KHÔ
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng
  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ
  Góp ý cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị của Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối