Chủ nhật, 20/08/17 03:19:54

Thông báo về việc đăng ký tham gia xuất khẩu đường của các doanh nghiệp

(ccb - 13/02/2012) -

Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức cuộc họp bàn thống nhất phương án tổng thể về điều hành xuất khẩu đường năm 2012. Đề nghị các Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia xuất khẩu đường gửi hồ sơ đăng ký về 2 Bộ trước ngày 20/2/2012. Hồ sơ gồm:

1. Công văn đăng ký tham gia xuất khẩu đường trong đó có đề nghị số lượng cụ thể.

2. Hợp đồng ngoại đã ký với các đối tác.

Hồ sơ gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT theo địa chỉ sau:

Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Điện Thoại: 0437711116, Fax: 0437711125,

Email: Duong55ccb@gmail.com.

Các tin khác

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng
Mục tiêu 250 triệu USD và 10.000 tỷ đồng của ngành chè
Xuất khẩu lâm sản tăng 12,7%
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng qua đạt hơn 17 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ vào châu Âu nhiều triển vọng khả quan
Nông nghiệp có thể tăng trưởng cao trong năm nay
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 ước đạt 2,8 tỷ USD

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN KHÔ
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng
  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ
  Góp ý cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị của Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối