Thứ tư, 28/06/17 05:33:53

Thông báo về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

(ccb - 16/11/2015) -

Ngày 27/10/2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 41/2015/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai QCVN 01-182 : 2015/BNNPTNT.

Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối thông báo để các tổ chức chứng nhận có đủ điều kiện và đề nghị được chỉ định xin gửi Hồ sơ về Cục để thực hiện việc đánh giá, chỉ định theo quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ về việc Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ tiếp nhận Hồ sơ :

Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : 04.377.11.113

Thành phần Hồ sơ đăng ký chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT.

- QCVN 01-182 : 2015/BNNPTNT

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT

- Phụ lục TT55_2012

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Quý I Việt Nam xuất khẩu tôm sang 68 thị trường
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ 2017 sẽ đạt 7,5 tỷ USD
Cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Ai Cập
Quý I, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 7,6 tỷ USD
Nỗ lực xuất khẩu tôm trở lại Australia
Tháng 2: XK nông, lâm, thủy sản đạt 4,3 tỷ USD

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN KHÔ
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng
  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ
  Góp ý cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị của Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối