Tổng kết SX mía đường 2013 – 2014: Chia sẻ lợi ích, chia sẻ rủi ro

(NNVN - 30/07/2014) -Đó là một trong những giải pháp tối ưu để giải cứu ngành mía đường trong giai đoạn hiện nay. Giải pháp trên được Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám nêu lên trong hội nghị tổng kết SX mía đường niên vụ 2013 – 2014 tổ chức hôm 24/7 tại thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa)...


Hội nghị Xúc tiến tiếp thị sản phẩm gỗ nội địa hướng tới các làng nghề gỗ

(cbls - 11/07/2014) -Ngày 08-09 tháng 7 năm 2014, Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối đã hỗ trợ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị “Xúc tiến tiếp thị sản phẩm gỗ nội địa hướng tới các làng nghề gỗ” tại tỉnh Nam Định...THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC

Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại
Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch Hệ thống chế biến, bảo quản cà phê gắn với sản xuất và xuất khẩu đến năm 2020, định hướng 2030
  Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP
  Bộ Nông nghiệp xin ý kiến cho Dự thảo Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản
  Xin ý kiến dự thảo “Đề án nâng cao giá trị gia tăng hàng nông, lâm, thủy sản lần 2”
  Lấy ý kiến góp ý Dự thảo định mức trong chế biến lâm sản
  Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu
  Lấy ý kiến dự thảo “Đề án nâng cao giá trị gia tăng hàng nông, lâm, thủy sản”
  Góp ý dự thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở chế biến nông sản nhỏ lẻ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia Cơ sở chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
  Lấy ý kiến tham vấn về dự thảo báo cáo Quy hoạch phát triển ngành muối đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030