Gạo Việt: Hãy loại bỏ rào cản chính sách, đừng sợ Thái Lan xả kho

(VOV - 30/05/2016) -Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, muốn phát huy tiềm năng, bứt phá và mang lợi ích thiết thực cho nông dân, đưa ngành hàng lúa gạo phát triển bền vững thì cần loại bỏ các rào cản phi thị trường thay vì lo Thái Lan xả kho gạo tác động xấu đến thị trường gạo xuất khẩu, Việt Nam hãy loại bỏ rào cản chính sách làm méo thị trường...


THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC

Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại
Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại