CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA LÀNG NGHỀ NÔNG THÔN NĂM 2013

(ccb - 26/11/2014) -Ngày 30/12/2013, Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối đã ký Quyết định số 2289/QĐ – CB phê duyệt nghiệm thu kết quả dự án “ Điều tra làng nghề nông thôn” và ngày 19/11/2014 ký kế hoạch số 1908/CB – NNNT công bố kết quả điều tra làng nghề nông thôn năm 2013...THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC

Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại
Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại