Tìm đường cho nông sản vào Nhật

(NLĐ - 25/04/2014) -Xuất khẩu trái cây, rau quả của Việt Nam sang Nhật Bản những năm gần đây có mức tăng trưởng nhanh và ổn định với kim ngạch tăng 10%-30%/năm. Nhật Bản là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ ba của Việt Nam, tuy nhiên số lượng xuất khẩu còn hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng...THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC

Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại
Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại