Tạm trữ là biện pháp cần thiết để điều tiết thị trường lúa gạo

(TTXVN/ Vietnam+ - 26/04/2015) -Theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 15/4, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và các doanh nghiệp đã hoàn thành việc triển khai chương trình thu mua tạm trữ 1 triệu tấn lúa quy gạo.


Một số lưu ý trong chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

(TT - Trung tâm Khuyến nông TPHCM - 18/04/2015) -Trong những năm gần đây chăn nuôi gia cầm đã gặp không ít những khó khăn do tình hình dịch bệnh đặc biệt là dịch cúm gia cầm xảy ra tại nhiều tình thành trong nước ta và có diễn biến phức tạp...


THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC

Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại
Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại